Projektowanie i budowa sieci teleinformatycznych

Projektujemy, budujemy i modernizujemy sieci teleinformatyczne, wewnętrzne i zewnętrzne, umożliwiając integrację wielu systemów: komputerowych, telefonicznych, transmisji danych, zarządzania bezpieczeństwem, interkomu, automatyki budynkowej...

Byliśmy głównym podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej podczas przyjazdu Ojca Świętego na Jasna Górę w 2016 roku. W ramach tego zadania wykonaliśmy i nadzorowaliśmy sieć światłowodową i teleinformatyczną dla Funkcjonariuszu BOR, Straży Pożarnej, Policji, przedstawicieli mediów z Polski i świata. W naszym zespole jest również osoba, która była głównym koordynatorem odpowiedzialnym za zaprojektowanie i wykonanie sieci światłowodowej łączącej 12 budynków Politechniki Częstochowskiej i Akademii im. J. Długosza. W swoim portfolio mamy również wiele wykonanych instalacji monitoringu i rozwiązań automatyki budynkowej dla małych i średnich firm oraz osób prywatnych, a także montaż i konfigurację systemu park assist dla Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

Zakres naszych prac teletechnicznych obejmuje między innymi:

  • projektowanie i budowę sieci teleinformatycznych (wewnętrznych i zewnętrznych), w tym wykonanie okablowania strukturalnego, LAN lub miedzianego (posiadamy certyfikaty czołowych dostawców infrastruktury kablowej na rynku europejskim: C&C Partners, FCA, GABOCOM),
  • spawanie światłowodów,
  • pomiary reflektometryczne,
  • zaciąganie/wdmuchiwanie światłowodów,
  • instalację, konfigurację i utrzymanie urządzeń sieciowych,
  • także usługi doradcze w powyższym zakresie.
Projektowanie i budowa sieci teleinformatycznych