Wprowadzamy wyższe standardy zarządzania usługami IT

Ciągłe szkolenia w branży teleinformatycznej i elektrycznej to podstawa wysokiej jakości usług. Dlatego też kładziemy nacisk na odpowiednie dokształcanie naszego zespołu. Od niedawna możemy pochwalić się wdrażaniem standardów w zarządzaniu usługami IT w oparciu o zasady ITIL® Foundation.

Akredytowane szkolenie ITIL® Foundation pozwala uczestnikom zapoznać się z podstawami najlepszych praktyk zarządzania usługami IT zgodnie z najnowszą wersją biblioteki najlepszych praktyk ITIL®. Bowiem prowadzenie działalności teleinformatycznej wymaga umiejętności koordynowania zaawansowanych i złożonych procesów technologicznych oraz odpowiedniego dysponowania zasobami ludzkimi w postaci specjalistów. Wynik tych działań niejednokrotnie decyduje o bezpieczeństwie sieci klienta czy o jego sukcesie biznesowym. Wprowadzanie standardów w tym obszarze jest niezwykle istotne, gdyż pozwala nam na ustalanie dynamicznych scenariuszy procesów, w tym zagrożeń, którym można skutecznie przeciwdziałać. Równie ważnym elementem w ramach praktyk ITIL® jest zdolność do projektowania dopasowanych do klienta usług IT, w maksymalnym stopniu zdefiniowanych i przewidywalnych.

Program szkolenia ITIL® Foundation obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:
•    projektowanie usług IT (zarządzanie poziomem świadczenia usług, katalogiem usług, dostępnością, ciągłością świadczenia usług IT, bezpieczeństwem informacji, potencjałem wykonawczym i dostawcami), 
•    przekazywanie usług IT (zarządzanie zmianą, zasobami i konfiguracją usług, wydaniami i wdrożeniami itp.)
•    eksploatacja usług IT (zarządzanie zdarzeniami, incydentami, problemami, uprawnieniami dostępu w organizacji, realizacja wniosków)
•    ustawiczne doskonalenie usług (cykl Deminga, siedmiostopniowy proces doskonalenia, CSF i KPI, miary i mierniki usług IT)

Nasza kadra zarządzająca posiada stosowne zaświadczenia potwierdzające wiedzę i kompetencje nabyte w trakcie szkolenia ITIL® Foundation.