KONTAKT z NAMI... zadzwoń, napisz, przyjedź

Abikus sp. z o.o.
ul. Sabinowska 27, 42-200 Częstochowa
otwarte pn-pt 8-18, sb 8-14

biuro@abikus.pl

tel. 34 34 18 111

KRS 0000696007, NIP 5732887873

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zaznaczając opcję "Tak wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych" w rozwijanym menu powyżej, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (w skrócie "dane") przez spółkę Abikus sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Sabinowska 27 w celu marketingowym, w tym w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Zostałem poinformowana/y i jestem świadom/a, że: 1) do prowadzenia działań marketingowych wobec mnie administrator wymaga podania jedynie podstawowych danych identyfikacyjnych (danych zwykłych); 2) podanie moich danych jest dobrowolne, a ich brak będzie skutkował brakiem możliwości nawiązania kontaktu ze mną i przedstawienia oferty na moje żądanie; 3) podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda; 4) administrator może udostępnić moje dane następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom (firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, budowlanym) oraz PHU Złota Rączka s.c. z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Sabinowskiej 27 (będącej podmiotem powiązanym organizacyjnie i technologicznie z administratorem); 5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 6) dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego; 7) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 8) mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę skontaktować się bezpośrednio z ich administratorem pod adresem biuro@abikus.pl lub pisemnie na adres siedziby.
Zaznaczając opcję "Wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez telefon i email" w rozwijanym menu powyżej, wyrażam zgodę na używanie przez Abikus sp. z o.o., ul. Sabinowska 27, 42-200 Częstochowa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.